top of page

הרצאות

WhatsApp Image 2018-12-24 at 19.13.04.jp

הרצאות לדוגמא:

קונפליקטים בשימור – שכונת הבוכרים כמקרה בוחן
הזדמנות לשמוע על מדיניות השימור בירושלים ולהכיר את הקונפליקטים עמם מתמודדים מובילי השימור, בין צורכי האוכלוסייה והעיר ובין מדיניות השימור. המפגש יתרכז בשכונת הבוכרים כמקרה בוחן - בשכונה יש ביטוי לבניה מסורתית בוכרית בשילוב עם תבנית בניה אירופאית עם רחובות בצורת שתי וערב ועם המבנים הגבוהים בירושלים לשעתם, ונחשבה עם בנייתה בסוף המאה ה-19 לשכונה היהודית המפוארת בעיר. חלקו הראשון של  המפגש יתקיים במנהל הקהילתי של השכונה – לשעבר בית דוידוף. ויוקדש להצגת הנושא, וחלקו השני לסיור בשכונה.

דילמות על שימור ופיתוח  

הרצאה על אתרי שימור שעבודתם הסתיימה  יחד עם אדריכל השימור אשר ליווה ומלווה את שימורם - תחנת הרכבת הישנה בתי הספר הטמפלרים מבני המושבה ומבית החולים הנסן. להיכן נעלם הסובבן, מערת הקבורה שהתגלתה, תעלומת השעון הגנוב, הדיר ששוקם לבר, היכן מסתתרת מכבסה היסטורית ששוקמה לאחרונה והיכן התגורר שמעון הצדיק.

אדריכלות בריטית בירושלים.

נראה כיצד הסגנונות האדריכליים השונים הביאו לידי ביטוי את התהפוכות בחברה הבריטית בתקופת שלטון המנדט בארץ ישראל: טחנת הרוח ומשכנות שאננים,הכנסייה הסקוטית, בית אות המוצר והמדפיס הממשלתי, בית החולים לחולי עיניים סנט ג'ון, תחנת הרכבת הישנה ועוד. נתבונן במבנים הירושלמים במבט אדריכלי ונכיר את סגנונות הבנייה השונים שהשפיעו רבות על מראה העיר. 

WhatsApp Image 2018-12-24 at 19.13.05 (2
bottom of page