top of page

מבני ציבור

מגדל הפיקוח הישן אילת

מרכז מבקרים שער יפו  בשיתוף עם שיקא אדריכלים

בית כנסת קהל חסידים

בית ספר אגרון 

מתחם התחנה הראשונה - ירושלים

בית כנסת רחלים

בית הכוון

בית קפה הנסן

bottom of page